EMCDDA Trendspotter: Dopady COVID-19 na drogové služby a vyhledávání pomoci v Evropě

, rubrika Blog

Publikace přinášející výsledky první vlny studie provedené Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislosti (EMCDDA), zveřejněná v květnu 2020.

Evropské země od začátku roku 2020 čelí pandemii COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) provedlo metodou trendspotter studii zaměřenou na prozkoumání současné situace.

Studie byla zahájena v dubnu 2020 první vlnou studie zkoumající dopad COVID-19 na poskytování drogových služeb a chování při hledání pomoci a předběžné výsledky byly zveřejněny po 6 týdnech (květen 2020) v publikaci EMCDDA trendspotter briefing - Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe

Uvádí mimo jiné zjištění, že došlo k poklesu dostupnosti drogových služeb během pandemie COVID-19 a v počtu osob, které hledají pomoc. Studie rovněž ukazuje, jak se služby přizpůsobily a inovovaly během rychle se měnící krize postupy, které by mohly být využity i v budoucnosti.

Podrobnější informace o studii je dostupná na stránkách EMCDDA v tiskové zprávě COVID-19: New EMCDDA study highlights drop in availability of drug services in Europe but increase in innovation

 

Další informace

Druhá vlna výzkumu zaměřená na užívání drog a škody na zdraví byla zahájena v květnu 2020. Po 4 týdnech byly zveřejněny předběžné výsledky, o kterých informujeme ve zprávě EMCDDA Trendspotter: dopad COVID-19 na vzorce užívání drog a škody související s drogami v Evropě.

Publikaci s výsledky druhé vlny studie najdete na stránkách EMCDDA pod titulem EMCDDA Trendspotter briefing: impact of COVID-19 on patterns of drug use and drug-related harms in Europe.

O metodě trendspotter informuje sdělení Innovative methods for exploring new drug-related trends: the EMCDDA Trendspotter methodology (poster)