EMCDDA Trendspotter: dopad COVID-19 na vzorce užívání drog a škody související s drogami v Evropě

, rubrika Blog

Publikace vydaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) v červnu 2020 na základě druhé vlny studie provedené metodou trendspotter.

Evropské země od začátku roku 2020 čelí pandemii COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) provedlo metodou trendspotter studii zaměřenou na prozkoumání současné situace.

Studie byla zahájena v dubnu 2020 první vlnou studie zkoumající dopad COVID-19 na poskytování drogových služeb a chování při hledání pomoci a předběžné výsledky byly zveřejněny po 6 týdnech (květen 2020), viz zprávu Dopady COVID-19 na drogové služby a vyhledávání pomoci v Evropě informující o vydání publikace EMCDDA trendspotter briefing - Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe. Druhá vlna výzkumu zaměřená na užívání drog a škody na zdraví byla zahájena v květnu 2020. Po 4 týdnech byly zveřejněny předběžné výsledky, o kterých informujeme níže.

Výsledky druhé vlny studie přináší publikace zveřejněná v červnu 2020 pod titulem EMCDDA Trendspotter briefing: impact of COVID-19 on patterns of drug use and drug-related harms in Europe Publikace je zdarma ke stažení ze stránek EMCDDA (pouze v angličtině).

Závěry 2. vlny studie

  • Předběžné výsledky studie naznačují, že během prvních 3 měsíců pandemie COVID-19 v Evropě došlo ke snížení spotřeby nelegálních drog nebo aspoň k poklesu některých způsobů užívání drog. 
  • Důvodem je pravděpodobně kombinace faktorů, zejména omezující opatření (lockdown) nastolená v jednotlivých zemích, která omezila i přístup a příležitosti k užívání drog v sociálním prostředí uživatelů, a došlo k narušení pouličního prodeje drog, což vedlo ke snížení dostupnosti některých látek.
  • Zdá se, že nejvíce bylo ovlivněno užívání kokainu a MDMA (extáze), což ve velké míře souviselo s prostředím noční zábavy a se zavedením opatřením omezujících vycházení z domova. Pokles užívání těchto drog byl potvrzen analýzou odpadních vod provedenou v řadě evropských měst.
  • Pokud jde o konopí, situace je mnohoznačnější. Data naznačují, že někteří příležitostní uživatelé během lockdownu užívat přestali nebo užívání omezili, zatímco ti, kteří konopí užívali častěji nebo intenzivněji, svou spotřebu zvyšovali. Důvodem pro zvýšené užívání konopí byla především úleva od nudy a úzkosti, naznačují zjištění z průzkumu European web survey. Ve více evropských zemích v této době vzrostlo online vyhledávání klíčových řetězců jako "buy cannabis" (koupit kanabis), "seeds" (semena), "growing cannabis" (pěstování konopí), "cannabis home delivery" (dodávka konopí do domu).
  • Obecněji byl u některých skupin v populaci zjištěn nárůst spotřeby alkoholu a léků na předpis, zejména benzodiazepinů. To může být částečně vysvětleno tím, že uživatelé se snažili o zvládání úzkosti, kterou prožívají v reakci na pandemii COVID-19 a z toho plynoucí omezení (lockdown).
  • Důležitým zjištěním je, že situace na národní úrovni se jeví jako heterogenní a proměnlivá podle typu drogy. Například údaje o odpadních vodách z Finska a monitorování měst v Norsku naznačují, že v prvních měsících roku 2020 se zvýšilo užívání amfetaminu. 
  • Vzhledem k tomu, že během období došlo k celkovému snížení poskytování zdravotních služeb, zejména u problémů nesouvisejících s COVID-19, kliničtí lékaři v řadě zemí zdůraznili zvýšení počtu akutních návštěv lékaře pro problémy v oblasti duševního zdraví, zatímco docházelo k poklesu návštěv pro poruchy spojené s užíváním nelegálních drog. 
  • Závěrem lze konstatovat, že dle dostupných dat v počátečních fázích pandemie COVID-19 v Evropě došlo k určitým změnám ve vzorcích spotřeby drog, které většinou souvisely se zaváděním opatření omezujících svobodu pohybu a vyžadujících sociální distancování. Je naléhavě nutné nadále vývoj v této oblasti pečlivě sledovat - zejména s ohledem na stanovení zvláště škodlivých nebo riskantních vzorců užívání návykových látek.

 

[Zdroje: EMCDDA Trendspotter briefing: impact of COVID-19 on patterns of drug use and drug-related harms in Europe, EMCDDA, červen 2020; zobrazeno 25. 11. 2020; a EMCDDA trendspotter briefing - Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe, EMCDDA, květen 2020 zobrazeno 26. 11. 2020]

Další informace

Všechny publikace vydávané Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) najdete na stránce https://www.emcdda.europa.eu/publications_en Publikace ze studií týkajících se situace v souvislosti s pandemií COVID-19 jsou zveřejňovány v ediční řadě Ad hoc publication.

Metoda trenspotter byla využita i pro získání informací o situaci ve vybraných zemích řazených do Evropské politiky sousedství. Publikace byla vydána v září 2020 pod titulem EMCDDA trendspotter briefing: Impact of COVID-19 on drug markets, drug use, drug-related harms and responses in east European Neighbourhood Policy countries

O metodě trendspotter informuje sdělení Innovative methods for exploring new drug-related trends: the EMCDDA Trendspotter methodology (poster), zveřejněné na stránkách EMCDDA.