Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe - nová publikace

, rubrika Koronavirus

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) zveřejnilo 12. 5. 2020 publikaci s titulem Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe (Dopady COVID-19 na drogové služby a vyhledávání pomoci v Evropě).

Ve studii Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe je mj. publikováno zjištění, že došlo k poklesu dostupnosti drogových služeb během pandemie COVID-19 a v počtu osob, které hledají pomoc. Studie rovněž ukazuje, jak se služby přizpůsobily a inovovaly během rychle se měnící krize postupy, které by mohly být využity i v budoucnosti.

Podrobnější informace (v angličtině) je na stránkách EMCDDA ve zprávě COVID-19: New EMCDDA study highlights drop in availability of drug services in Europe but increase in innovation

Plné znění studie Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe je dostupné na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislost (EMCDDA). Studie byla vypracována s využitím metody trendspotter.


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist