Experti OSN vyzývají k ukončení globální „války proti drogám“

, rubrika Blog

Tisková zpráva zveřejněná Úřadem Vysokého komisaře OSN pro lidská práva dne 23. 6. 2023. 

Mezinárodní společenství musí nahradit tresty podporou a prosazovat politiku, která respektuje, chrání a naplňuje práva všech, uvedli experti OSN*. Před Mezinárodním dnem proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování 2023 vyzvali k transformační změně mezinárodního přístupu k drogám se zaměřením na zdraví a další lidská práva.

prohlášení UN experts call for end to global ‘war on drugs’ , které je dostupné na stránkách ohchr.org, experti OSN uvádějí mimo jiné:

  • „Válku proti drogám“ lze do značné míry chápat jako válku proti lidem. Její dopad byl největší na ty, kteří žijí v chudobě, a často se překrývá s diskriminací zaměřenou na marginalizované skupiny, menšiny a původní obyvatelstvo.
  • V souladu s letošním tématem „Lidé především: zastavme stigmatizaci a diskriminaci, posilujme prevenci“ mají OSN a mezinárodní společenství historickou odpovědnost za zvrácení devastace, kterou způsobila desetiletí globální „války proti drogám“ komunitám. které byly marginalizovány a diskriminovány.
  • Stejně jako v roce 2022 vyzýváme členské státy a všechny agentury OSN, aby své protidrogové politiky zakotvily v mezinárodním právu a standardech v oblasti lidských práv. Státy a mezinárodní orgány, které poskytují finanční nebo technickou pomoc v oblasti protidrogové politiky, by měly zajistit, aby tato politika zohledňovala genderové aspekty a zároveň dodržovala a aktivně usilovala o ochranu lidských práv a základních svobod. 
  • Naléhavě vyzýváme členské státy a mezinárodní orgány, aby nahradily své současné protidrogové politiky politikami založenými na zásadách uplatňování komplexního, restorativního a reintegračního přístupu ke spravedlnosti. Stejně důležitá jsou účinná, komunitní, inkluzivní a preventivní opatření.
  • Mezinárodní společenství musí nyní více než kdy jindy trestání nahradit podporou a prosazovat politiky, které respektují, chrání a naplňují práva všech.

 

[Zdroj: UN experts call for end to global ‘war on drugs’, 23. 6. 2023, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/06/un-experts-call-end-global-war-drugs?s=08; zobrazeno 3. 7. 2023]

Poznámka: Pracovní překlad části textu výzvy. Výzva byla vydána v angličtině, francouzštině,  španělštině, ruštině, čínštině a arabštině.