Evropská společnost pro výzkum v prevenci (EUSPR) varuje před neefektivními preventivními programy

, rubrika Blog

Evropská společnost pro výzkum v prevenci(EUSPR) vydala stanovisko, ve kterém varuje před neefektivními preventivními programy. Jako příklad špatné praxe je jmenován český projekt Revoluční vlak.

Evropská společnost pro výzkum v prevenci (EUSPR) vydala stanovisko, ve kterém varuje před neefektivními preventivními programy. Jako příklad špatné praxe je jmenován český projekt Revoluční vlak, který je uváděn jako "příklad preventivní strategie, která je neefektivní/kontraproduktivní, ale svůj marketing zakládá na míře spokojenosti a objemu realizace namísto studií účinnosti".

Zprávu vydanou organizací EUSPR a stanovisko v plném znění (anglicky a německy) najdete na webu euspr.org.

Dokumenty EUSPR jsou k dispozici i v češtině:

EUSPR vyzývá činitele s rozhodovací pravomocí, vlivné osoby a tvůrce politik na všech úrovních, aby využívali vědecké důkazy o účinnosti preventivních postupů. Mezi nejnovější nástroje, které pomáhají identifikovat standardní standardy intervence, patří: European Prevention Curriculum, Xchange registry a Best Practice Portal, což všechno jsou otevřené zdroje (open source) Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), a také International Standards of Drug Use Prevention (OSN - UNODC/WHO).

Evropská společnost pro výzkum v oblasti prevence (EUSPR) podporuje rozvoj vědy o prevenci a její uplatňování v praxi tak, aby podporovala lidské zdraví a pohodu prostřednictvím vysoce kvalitního výzkumu, intervencí, politik a postupů založených na důkazech.