cEHRN: Centrum informací k harm reduction v souvislosti s COVID-19

, rubrika Blog

Organizace Correlation European Harm Reduction Network zpřístupnila internetovou stránku COVID-19 Resource Centre zaměřenou na zdroje informací o harm reduction pro uživatele drog v souvislosti s COVID-19

Centrum informací z oblasti harm reduction u uživatelů drog v souvislosti s COVID-19 na stránkách cEHRN - COVID-19 Resource Centre - soustřeďuje příspěvky, materiály, zkušenosti členů této sítě, partnerů a spojenců. Je rozděleno čtyř do částí. Zejména ve druhé z nich obsahuje odkazy na řadu ověřených zdrojů informací, přímo zaměřených na adiktologické služby a uživatele drog.

  • obecné informace (WHO, ECDC, Evropská komise)
  • pokyny, protokoly, osvědčené postupy
  • prohlášení, stanoviska, názory
  • školení, semináře, podcasty

Odborníci mohou zaslat své materiály a zkušenosti prostřednictvím mailu rpgayo@correlation-net.org. Stránka je v angličtině.