Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

EMOČNÍ ZRALOST (EMOTIONAL MATURITY)

Emoční zralost je obvykle dosažený stupeň emocionálního vývoje odpovídající aktuálnímu věku. Potřeba adekvátnosti je hlavní motivační silou a dovoluje nejvyšší možný stupeň uspokojení potřeb a účinné zvládání nároků vlastním chováním. K emoční zralosti v dospělosti patří pozitivní obraz o sobě, přijetí sebe i druhých a dobré přizpůsobení s uvolněnou otevřeností životu. Rozpad procesů diferenciace, vnímání a sebepřijetí jsou provázeny emočními problémy, které dle jejich povahy jsou ošetřovány pedagogicky či psychoterapeuticky. V oblasti závislostí se setkáváme s citovou závislostí, která se projevuje neschopností samostatně rozhodovat o čemkoliv včetně vlastního života, obavou realizovat své vlastní plány a prosazovat své názory. V partnerství se citově závislý projevuje zranitelností až přecitlivělostí na odsouzení či opuštění druhými. Rád vyhovuje druhým či souhlasí s nimi jenom proto, aby se jim zalíbil.