Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

DISSOCIÁLNÍ OSOBNOST

Dissociální, asociální či antisociální porucha osobnosti se projevuje v jednání osoby následujícími faktory, z nichž alespoň tři se vyskytovaly nejméně od 15. let a nejsou součástí jiné psychiatrické poruchy (schizofrenního či manického okruhu): nekonformitou k sociálním normám (dosahující až trestného chování), účelovým klamáním a podváděním, impulsivitou, selháváním při plnění plánu, lhostejností vůči závazkům a dohodám, irritabilitou vůči kritickým připomínkám, nedostatkem výčitek svědomí a agresivitou, která brání uspokojivým a trvalým vztahům, trvalé práci a dostání finančním závazkům. Dissociální osobnost má často životní styl, ke kterému patří zneužívání alkoholu či jiných drog; naopak jedinec závislý na drogách se pro svou depravaci osobnosti může stát dissociální osobností tehdy, když jeho chování dlouhou dobu vykazuje většinu těchto faktorů.