Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

„COLD TURKEY“

Obvykle používaný slangový termín pro proces náhlého odvykacího stavu při závislosti na opioidech. Název vzniknul z „husí kůže“ při piloerekci (zježení chloupků na těle). „Cold Turkey“ probíhá buď při spontánním pokusu o abstinenci mimo odborné zařízení, nebo v odborném zařízení bez podpory farmak, která snižují odvykací příznaky.