Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

CLONIDIN

V medicíně se clonidin používá jednak jako antihypertenzivum (lék ke snížení krevního tlaku), ale také v léčbě závislosti na opiátech. Odstraňuje některé příznaky z odnětí drogy - například pocení, gastrointestinální příznaky (průjem, nevolnost, bolesti břicha), zmírňuje i bolesti svalů a bažení po droze. Potencuje účinek např. methadonu a naltrexonu, čehož se s výhodou využívá při terapii odvykacího stavu při závislosti na opiátech, např. ve fázi ukončování metadonové substituce. Náhlé vysazení může vyvolat hypertenzní krizi (rebound fenomén - tzv. návratová reakce).