Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

CAGE – DOTAZNÍK

Dotazník vyvinutý původně pro lékaře ke screeningovému zjištění problémů s alkoholem. V r. 1991 Brown a Rounds rozšířili tuto formu dotazníku i na drogy pod jménem CAGE – AID. Používání se velmi rozšířilo poté, co vedle písemné formy dotazníku lékaři začali používat těchto otázek během diagnostického rozhovoru. Jméno dotazníku bylo utvořeno počátečními písmeny anglicky dotazovaných záležitostí : 1. C (Cut): pocit potřeby omezit drogy, 2. A (Angry): podráždění kritikou jeho braní drog, 3. G (Guilt): pocity viny v souvislosti s užíváním drog, 4. E (Equilibrium): potřeba požití drogy hned ráno za účelem uklidnění, správky kocoviny či dostání se do formy. Ještě kratší dotazovací screening pochází od Cyr a Warmana z r. 1988 ( 2 otázky).