Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ZKŘÍŽENÁ TOLERANCE

Vyskytuje se u dvou látek, které mají obdobné farmakologické účinky. Pokud si organismus vypěstuje toleranci na určitou psychoaktivní substanci, pak aplikace substance s obdobným farmakologickým působením nemá očekávaný efekt. Pro ilustraci tohoto fenoménu lze uvést vysokou toleranci uživatelů opioidů na metadon nebo těžce závislých alkoholiků na některá anestetika užívaná v chirurgii.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor