Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ZÁTĚŽOVÉ AKTIVITY

Sportovní akce, hry a pobyty v přírodě v náročném prostředí a/nebo s náročným programem ve smyslu psychofyzické zátěže. Mají za cíl zvýšit tělesnou, psychickou i sociální zdatnost a odolnost klientů. Poskytují podněty pro zvládání frustrace, hledání vlastních rezerv a osvojování si některých sociálních schopností a dovedností, jako je spolupráce, poskytování a přijímání podpory a pomoci, vůdcovské schopnosti apod. Zátěžové aktivity ve skupině zvyšují skupinovou sounáležitost, strukturování rolí a schopnost skupiny zvládat krizové situace.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage