Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

VYPADNUTÍ Z LÉČBY (DROP-OUT)

Předčasný odchod z léčby z vlastního rozhodnutí nebo předčasné propuštění, nejčastěji z disciplinárních důvodů. Vypadnutí z léčby je u drogově závislých velmi časté, podle některých zahraničních výzkumů vypadává z různých forem ústavní a rezidenční léčby 60 i více % klientů. Vypadnutí z léčby snižuje efektivitu a je negativním prognostickým ukazatelem, proto je tendence klienta v léčbě udržet a formulovat postupy prevence vypadnutí. Z nich se zvláště osvědčuje individuální práce garanta s klientem, zapojení členů rodiny do léčby, skupinové diskuse o problému vypadnutí, včasné řešení konfliktů a erotických vztahů. Terapeutický tým by se měl vypadáváním klientů ze svého zařízení zabývat a analyzovat důvody. Protože platí, že „čím déle klient v léčbě setrvá, tím je pravděpodobnější, že setrvá i nadále,“ doporučuje se věnovat pozornost zejména klientům v první třetině léčby, kdy je vypadnutí nejčastější. Zvláště rizikové je období těsně po nástupu; zde se hovoří o „časném vypadnutí“ (cca do 10 dnů).


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist