Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

VYHODNOCNÍ AKCÍ/INTERVENCÍ (EVALUATION OF…)

Periodické vyhodnocení procesu a/nebo výstupu určité akce nebo intervence (např. program primární prevence, výměnný program, léčebný program), při němž je realizační postup intervence a její účinek na klienty nebo na cílovou skupiny důsledně zkoumán a posléze modifikován. Výzkum tudíž vede ke změnám v provádění intervence v další etapě. Vyhodnocování má být průběžné či opakované. Poskytuje zpětnou vazbu pro rozvíjení intervence a její zlepšování. Ve vyspělých zemích a v mezinárodních organizacích je pravidlem vyčlenit na tuto zpětnou vazbu určitou část (10-20%) rozpočtu projektu či programu.


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist