Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

VYHODNOCNÍ AKCÍ/INTERVENCÍ (EVALUATION OF…)

Periodické vyhodnocení procesu a/nebo výstupu určité akce nebo intervence (např. program primární prevence, výměnný program, léčebný program), při němž je realizační postup intervence a její účinek na klienty nebo na cílovou skupiny důsledně zkoumán a posléze modifikován. Výzkum tudíž vede ke změnám v provádění intervence v další etapě. Vyhodnocování má být průběžné či opakované. Poskytuje zpětnou vazbu pro rozvíjení intervence a její zlepšování. Ve vyspělých zemích a v mezinárodních organizacích je pravidlem vyčlenit na tuto zpětnou vazbu určitou část (10-20%) rozpočtu projektu či programu.


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou