Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

VYHLEDÁVÁNÍ DROGY (DRUG SEEKING)

Aktivita zaměřená na získání drogy. Podle druhu drogy může zahrnovat např.koupi od zákonného prodejce (např. prodej alkoholických nápojů, cigaret) nebo od prodejce nelegálních drog - dealera, falšování lékařských předpisů nebo návštěvy lékařů ve snaze získat předpis medikace, která je pak užívána jako droga. U nezákonných drog je součástí mechanismu vyhledávání drogy rovněž získávání finančních prostředků na její zakoupení nebo činnost odměňovaná přímo dávkou drogy (krádeže, vloupání, loupežné přepadení, prostituce, spolupráce na výrobě či distribuci drogy).


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist