Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

VIRUS PŘENÁŠENÝ KRVÍ (BLOOD-BORNE VIRUS)

Virus který může být přenesen z infikované osoby na jinou osobu kontaktem krví do krve, tj. krevní transfúzí nebo sdílením injekčního materiálu. Nejzávažnější krví přenosné viry jsou HIV, HBV (hepatitida B) a HBC (hepatitida C).


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou