Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

APOLINÁŘ

Protialkoholní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, umístěné v bývalém klášteře při gotickém kostele sv.Apolináře na okraji Nového města (Praha 2). Patří k němu i historický Jungmannův dům. Oddělení založil v r.1948 doc.MUDr.Jaroslav Skála, CSc. Komplex služeb Apolináře zahrnuje v současnosti léčebné oddělení pro muže, ambulanci, detoxifikační jednotku, úsek metadonové substituce, Středisko pro mládež a rodinnou terapii a léčebný program pro závislé ženy v Lojovicích. Řadu desetiletí je Apolinář střediskem odborného života jednak v oblasti léčby závislostí i v psychoterapii.


TOPlist