Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ANTIDEPRESIVUM

Psychoaktivní látka, lék předepisovaný pro léčbu depresivních onemocnění; také je používán za jistých okolností u panických onemocnění. Jsou 4 hlavní skupiny antidepresiv: (1) tricyklická antidepresiva, která jsou hlavními představiteli noradrenalinovych inhibitorů, (2) agonisté a blokátory serotoninového receptoru, (3) inhibitory monoaminoxidázy (IMAO), (4) antidepresiva na bázi benzodiazepinů, které inhibují přenášení nervových vzruchů podporou účinku kyseliny gamma-aminomáselné (GABA).


TOPlist