Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKA

Látka, která měníduševníprocesy, tj. myšlení nebo emoce. Tento pojem, stejně jako jeho ekvivalent – psychotropní látka, je nejvíce neutrální a nejpopisnější a týká se všech druhů látek, povolených i zakázaných. Psychoaktivní neznamená nutně závislost vytvářející.

Viz také: