Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PSYCHICKÁ (PSYCHOLOGICKÁ) ZÁVISLOST

Pojem z velké části zdiskreditovaný, ale místy stále užívaný pro takový typ závislosti na droze, který se neprojevuje vzestupem tolerance nebo odvykacími příznaky. Modernější pojetí pojmu závislost se vyhýbá odlišování psychické a somatické závislosti.

Viz také: