Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PROHIBICE

Z historického pohledu označuje termín období zákazu prodeje alkoholu v USA v letech 1919-1933. S odkazem k tomuto období a k neúspěchu této „protialkoholové politky“ se nyní tento termín někdy užívá k popsaní současné mezinárodní „politiky kontroly“ (control policy), která má ve skutečnosti za cíl omezit zákonné zacházení s drogamipouzena lékařské a vědecké účely.