Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PŘÍZNAKY (SYMPTOMS)

Příznaky neboli symptomy jsou projevy onemocnění. Dělíme je na subjektivní (údaje nemocného o jeho obtížích) a objektivní (nálezy, které zjistíme při vyšetření). Příznaky mohou být specifické – charakteristické pro určité onemocnění, nebo nespecifické - společné mnoha nemocím. Soubor symptomů se nazývá syndrom, např. anxiózní syndrom, který zahrnuje příznaky jako úzkost, poruchu pozornosti, pokles sexuální apetence,poruchy spánku atd., též odvykací syndrom.