Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PREVALENCE

V epidemiologii míra výskytukonkrétního stavu/situace nebo nemoci obvykle vyjádřená v počtu případů na 10.000 lidí v dané populaci.Prevalence užívání drog se dá velmi špatně odhadovat jen a na základě takových ukazatelů jako jsou třeba domovní prohlídky, nebo z lékařských a policejních záznamů. Zvláště obtížný je odhad prevalence v případě, že zkoumaný jev se v populaci vyskytuje zřídka. Je samozřejmě také těžké kontaktovat uživatele nepovolených drog tradičními metodami jako „ode dveří ke dveřím“ nebo telefonním dotazováním.Efektivní jemonitorovat situaci ve skupinách se zvýšeným rizikem, jako jsou „děti ulice“ nebo vězni.

Viz také: