Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

POTENCIÁL DROGY PRO ZNEUŽÍVÁNÍ, RIZIKO ZNEUŽÍVÁNÍ

Pravděpodobnost, že určitá droga bude zneužívána pro svou atraktivnost ve větší míře, než jaká je vymezená medicínsky a/nebo právně. V odhadu rizika (potenciálu) zneužívání drogy je důležitá řada faktorů,např.rychlost a vlastnosti účinku drogy,dosažitelnost drogy, snadnost aplikace, možné vzájemné působení s jinýmidostupnými psychoaktivními látkami, sociální status drogy a další.