Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

POTENCIÁL DROGY PRO ZÁVISLOST, RIZIKO ZÁVISLOSTI

Rychlost a snadnost, s níž se při opakovaném užívání určité drogy rozvíjí závislost. Podílejí se na tom následující faktory:

- atraktivita užití drogy (ve smyslu subjektivního přínosu pro uživatele), vlastnosti drogy způsobující požitek a schopnost drogy snižovat nepříjemné psychické stavy nebo jim zabraňovat,

- rychlost účinku následující po užití drogy,

- spolehlivost nebo jistota, že se tyto účinky po užití dostaví,

- rychlost, se kterou se rozvine tolerance k droze,

- rychlost, se kterou se objeví odvykací syndrom nebo „efekt zpětného nárazu“(rebound effects) následovaný po opakovaném užití a také rychlost vyloučení drogy z organismu.