Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

POPTÁVKA (DEMAND)

Ekonomický termín, který charakterizuje trh pro jednotlivé produkty. V termínu se počítá s potenciálními zákazníky a jejich potřebami a kapacitouopatřit si tento produkt. V souvislosti s nelegálními drogami je pojem „poptávka“ běžněji používán v širším smyslu, na úrovni zájmu o užití nelegální drogy v konkrétní společnosti či komunitě, nejenom ve smyslu nákupu. V ekonomickém smyslu trh nelegálních drog má některé důležité podobnosti s trhem legálních produktů. Například ceny jsou značně ovlivněny poměrem nabídky (supply)a poptávky. Převis nabídky Nízká dodávka se důsledně vztahuje k poptávce vyššími cenami a naopak.

Viz také: