Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

POPŘENÍ (DENIAL)

Patří mezi obranné mechanismy. Popření spočívá v odmítání zjevných skutečností o sobě nebo o druhých lidech. Cílem je vyhnout se konfrontaci s nepřijatelnou realitou. Může jít o vědomou obranu (racionalizace) nebo o obranu nevědomou (vytěsnění) Rodiče například dlouhou dobu nevidí jednoznačné projevy závislosti u svého dítěte nebo alkoholik popírá evidentní obtíže spojené s nadměrnou konzumací alkoholu.

Viz také: