Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PILOTNÍ STUDIE

Pokusné ověřenímetody výzkumu nebo intervence (příp. obojího),které se probíhá před začátkem celé studie na malé části předpokládaného vzorku,aby došlo k vyzkoušení přiměřenosti navrhovaných postupů.