Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PEYOTL (PEYOTE)

Nařezané a usušené plátky (buttons) z různých druhů katusů (Lophophora williamsiii, Anhalonium lewinii) s halucinogenním účinkem. Peyotl pochází z Chihuahanské pouště, hlavně z její části Rio Grande Valley v jižním Texasu a směrem na jih až ke státu San Luis Potosi v Mexiku.Psychoaktivní látkou peyotlu je meskalin, obvyklá dávka je 300 - 500 mg, účinky trvají 8-9 hodin. V některých státech U.S.A. je užívání peyotlu legální a je legitimní součástí náboženských obřadů Native American Church. Jsou to právě kaktusové pupeny, se kterými je možné se v největší míře setkat na černém drogovém trhu.