Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

OTTAWSKÁ CHARTA (OTTAWA CHARTER)

„Charter for Action“ – dohoda o aktivitách, které by měly vést k dosažení „Zdraví pro všechny do roku 2000“, sestavená na 1. Mezinárodní konferenci o podpoře zdraví, která proběhla v Ottawě v Kanadě. Je popisována jako „odezva na celosvětově vzrůstající očekávaní nových aktivit v oblasti veřejného zdraví – Public Health“. Definuje podporu zdraví jako podporu tělesné, duševní i sociální pohody, ne pouze jako odstranění nemocí. Postuluje nezbytné předpoklady pro zachování zdraví, které podle ní zahrnují: mír, přístřeší, vzdělání, jídlo, finanční příjem, stabilní ekosystém, trvale udržitelné zdroje, sociální spravedlnost a obyčejné právo na slušnost. Program aktivit pokrývá potřebu „zdravé veřejné politiky“, potřebu vytvoření zdraví podporujících životních podmínek a volání po mezinárodních závazcích k aktivitě v tomto směru, posílení občanských aktivit, rozvíjení občanských dovedností a přeorientování zdravotních služeb na podporu zdraví.

Viz také: