Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

AMFETAMIN

Látka z velké skupiny syntetických drog se silným stimulačním (sympatomimetickým) účinkem na centrální nervový systém. Tato skupina obsahuje mnoho látek prodávaných výlučně v nezákonném obchodě a také velký počet látek užívaných v lékařství. Nejčastěji zneužívanou skupinou drog této skupiny je amfetamin a metamfetamin (pervitin). Farmakologicky příbuznou drogu obsahují methylfenidat, fenetyllin, fenmetrazin, amfepramon a pemolin. Blízce příbuzná skupina drog jsou halucinogenní amfetaminy a látky z okruhu MDMA (Ecstasy). Podobné ve struktuře a účincích jsou rovněž ephedra - efedrin a khat.


TOPlist