Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ODMÍTÁNÍ – TECHNIKA ODMÍTÁNÍ

Způsob chování, které se učí v primární prevenci a v rámci prevence relapsu. Jeho účelem je společensky adekvátní vyhnutí se droze ve chvíli, když ji někdo nabízí. Metody: rozpoznání rizikových situací a včasné vyhnutí se jim, rychlá odmítnutí (technika nevidím, neslyším čili ignorování nabídky, nebo odmítnutí gestem nebo prostým slovem „Ne“, nebo „Nechci“ ), zdvořilá odmítnutí (s vysvětlením, nabídnutím lepší možnosti, převedením řeči jinam, odmítnutí s odložením), důrazná odmítnutí (asertivní technika porouchané gramofonové desky či odmítnutí protiútokem, kdy dotyčného upozorníme na náš nesouhlas s jeho chováním , případně nabídneme radu) a tzv.královská odmítnutí, kdy vyjádříme svůj jednoznačný postoj k droze a nabídneme k získání stejného postoje druhému pomoc.