Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

OBČANSKÁ ADVOKACIE

Činnosti a strategie, které jsou zaměřené na ovlivňování rozhodnutí politické veřejnosti a vlády. Občanská advokacie je stále více uznávána jako klíčová podpůrná strategie a je definována v Ottawské chartě jako pokus zlepšit politické, ekonomické, sociální a kulturní prostředí, faktory chování a biologické faktory, které ovlivňují zdraví příznivou cestou (Ottawa Charter for Health Promotion, 1987).