Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ALTERNATIVY K UŽÍVÁNÍ DROG

Pojem používaný zejména v primární prevenci pro programy, které vedou k hodnotnému trávení volného času a podporují uvědomění si vlastní hodnoty bez užití drog. Jsou založené na přesvědčení, že některé mladé lidi zaujme užívání nelegálních drog proto, že nemohou najít hodnotné, zajímavé a sebenaplňující aktivity. Programy například nabízejí volnočasové aktivity nebo podporují vytváření svépomocných a zájmových skupin. „Alternativy k užívání drog“ mohou být pochopitelně i spirituální či existenciální.

Viz také:


TOPlist