Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

MDEA

Methylen-dioxy-ethylamfetamin, MDEA, je syntetický derivát amfetaminu velmi podobný extázi (MDMA). Nikdy nebyl vyráběn pro legální účely. Pod názvem „Eve“ – Eva si získal postavení jako ilegální taneční droga v mnoha zemích. Někdy je vyráběn v tajných laboratořích jako náhražka MDMA, aby se obešly kontrolní mechanismy, a prodáván ve formě tablet, samotný nebo v kombinaci s dalšími látkami. Jeho hlavní účinky jsou podobné účinkům extáze, ale o něco méně atraktivní. V reakci na epidemii užívání „extáze“ (pod jejím názvem se prodávají i tyto podobné látky) v USA i v Evropě, byl MDEA zařazen na seznam mezinárodně kontrolovaných látek.

Viz také:


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage