Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

MDA

Methylen-dioxy-amfetamin, MDA, je syntetický derivát amfetaminu velmi podobný extázi (MDMA). Byl poprvé syntetizován v r. 1910 jako látka, která by mohla být užívána pro potlačení chuti k jídlu. Vzhledem k jejím nežádoucím psychickým účinkům ovšem nebyla nikdy registrována jako legální lék. V 60-tých letech byl studován její vliv na lidské chování a začátkem 70-tých let se objevila na černém trhu v USA. V reakci na to byla dána na seznam kontrolovaných látek, nejdříve v USA a následně i mezinárodně. Účinky MDA jsou až na některé odlišnosti podobné účinkům MDMA. MDA je výrazněji halucinogenní a jeho efekt přetrvává přibližně dvakrát déle (8-12 hodin oproti 3-5 hodinám u MDMA). Většinou je vyráběn v tajných laboratořích jako náhražka nebo obdoba MDMA a prodáván ve stejných formách, sám nebo v kombinaci s dalšími látkami. Běžná dávka je 75 – 100mg.

Viz také:


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz