Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KOTERAPEUT (CO-THERAPIST)

Druhý terapeut při skupinové psychoterapii. Jeho role a funkce může být velmi různorodá. Obvykle se jedná o pomocného terapeuta, který je nápomocen při práci terapeuta ať již ve smyslu technické pomoci (například přípravou pomůcek apod.) nebo psychoterapeutickém (např. podpora a posilování práce terapeuta nebo určitá dělba rolí, např. tak, že při intezivní práci terapeuta s jedním ze členů skupiny se koterapeut věnuje ostatním či skupině jako celku). Role koterapeuta může být také využito pro výukové a výcvikové účely, kdy se kandidát (student) může osobně účastnit skupinového sezení a přímo se na něm podílet pod dohledem zkušeného terapeuta. Koterapie se uplatňuje i v rodinné a partnerské terapii.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage