Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KONTRAKT

Smlouva mezi klientem na straně jedné a terapeutem, týmem či pracovištěm na straně druhé o cílech, procesu, časovém rámci a podmínkách léčby či jiné odborné péče, o právech a povinnostech obou stran apod. Na mnoha pracovištích je zvykem zařazovat do kontraktu i konkrétní úkoly na příští období a způsob jejich hodnocení.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.