Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KONFRONTACE V PSYCHOTERAPII

Metoda psychoterapeutické práce, při níž terapeut nebo jiný klient autenticky reaguje na klienta. Při používání této metody jde o ujištění, že si klient uvědomuje jednotlivé činy a pocity, které jsou právě předmětem terapie. Klient je prostřednictvím této metody kofrontován s důsledky svého chování a působením na ostatní. Ke konfrontaci se využívají různé racionální a emotivní metody. Příkladem je technika zvaná “horká židle.” – Pod názvem KONFRONTACE vychází v ČR psychoterapeutický časopis.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.