Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KOMUNITNÍ ZPLNOMOCNĚNÍ (COMMUNITY EMPOWEREMENT)

Intervence, která povzbuzuje komunitu (např. lidé v lokalitě, injekční uživatelé drog, prostitutky) k rozvíjení kolektivního vědomí a odpovědnosti za aktivity vedoucí ke změně chování ve zdravotní oblasti a dalších činnostech. K dosáhnutí těchto změn může komunita také potřebovat získat kolektivní kontrolu širokých sociálních, politických a ekonomických faktorů, které mají vliv na jejich přístup ke zdraví. „Zplnomocnění“ je proces rostoucí osobní, mezilidské nebo politické síly, aby komunita mohla mít vliv na zlepšení života svých příslušníků.