Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KOMUNITNÍ ZPLNOMOCNĚNÍ (COMMUNITY EMPOWEREMENT)

Intervence, která povzbuzuje komunitu (např. lidé v lokalitě, injekční uživatelé drog, prostitutky) k rozvíjení kolektivního vědomí a odpovědnosti za aktivity vedoucí ke změně chování ve zdravotní oblasti a dalších činnostech. K dosáhnutí těchto změn může komunita také potřebovat získat kolektivní kontrolu širokých sociálních, politických a ekonomických faktorů, které mají vliv na jejich přístup ke zdraví. „Zplnomocnění“ je proces rostoucí osobní, mezilidské nebo politické síly, aby komunita mohla mít vliv na zlepšení života svých příslušníků.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.