Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KOKOVÁ PASTA

Španělsky „pasta de coca“ - produkt po prvním kroku procesu extrahování kokainu z kokových listů. Ten obsahuje 50-90% kokainového sulfátu a toxické nečistoty jako jsou: kerosen a kyselina sírová. V Jižní Americe jsou kouřeny samostatně nebo spolu s marihuanou a tabákem. Koková pasta smíchaná s marihuanou a/nebo tabákem je známa jako „pitillo“ v Bolivii a „bazuco“ v Kolumbii.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz