Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KOKOVÁ PASTA

Španělsky „pasta de coca“ - produkt po prvním kroku procesu extrahování kokainu z kokových listů. Ten obsahuje 50-90% kokainového sulfátu a toxické nečistoty jako jsou: kerosen a kyselina sírová. V Jižní Americe jsou kouřeny samostatně nebo spolu s marihuanou a tabákem. Koková pasta smíchaná s marihuanou a/nebo tabákem je známa jako „pitillo“ v Bolivii a „bazuco“ v Kolumbii.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.