Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KHAT

Listy a pupeny východoafrické rostliny Catha edulis, které se žvýkají nebo se z nich vaří nápoj. Užívá se také v některých částech východního Středozemí a severní Afriky. Jde o stimulans s účinky podobnými amfetaminům. Masivní užívání může vést k závislosti a somatickým nebo psychickým zdravotním problémům podobným, jaké způsobují jiná stimulancia. Je zejména používán pro potlačení chuti k jídlu a únavy.