Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

KAVA

Nápoj připravený z kořenů keře Piper methysticum, široce užívaný v jižních tichomořských oblastech při obřadech i společensky. Aktivní složkou je kawain, který způsobuje mírnou euforii a zklidnění, k čemuž je kava obvykle užívána. Masivní užívání může vést k závislosti a zdravotním problémům.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.