Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

INTERAKČNÍ SKUPINA

Způsob práce v rámci skupinové (psycho)terapie, který přímo programově využívá a podněcuje ke vzájemné interakci mezi členy skupiny navzájem (někdy též i mezi členy skupiny a terapeutem). Jedná se o relativně velmi náročnou formu práce se situací “zde-a-nyní” (“tady a teď”) přinášející obvykle mnoho materiálu potenciálně využitelného pro terapii. Vyžaduje větší zkušenost terapeuta a bezpečné prostředí pro členy skupiny. Aspekt “zde-a-nyní” je záměrně posilován a udržován. Práce tak v menší míře využívá specifických terapeutických technik a více stimuluje k autentickým projevům a chování členů skupiny. Interaktivní styl práce přináší zejména vztahová témata a je dobrým začátekem např. pro práci s přenosem a protipřenosem.