Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

INHALANTY/INHALANCIA

Mezi inhalanty patří těkavé látky a dále také další psychoaktivní látky, které se vyskytují v plynném skupenství. Jsou to: oxid dusný (rajský plyn - šlehačkové bombičky) a nejrůznější spreje, plynové směsi do zapalovačů a další.

Viz také: