Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

HOUSE MUSIC

Hudební styl spojený s house party, pojem je možné s určitou rezervou uznat jako příbuzný široké paletě hudebních stylů jako rave a techno. House (rave, techno, …) party je typickým prostředím pro užívání skupiny „tanečních“ drog jako je Extáze, 2C-B, MDE a LSD. Drogy této skupiny jsou užívány k podpoře prožitků při intenzivním tanci. V souvislosti s „tanečními“ drogami se často používá ještě termín "designer drugs".

Viz také:


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist