Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

HOUSE MUSIC

Hudební styl spojený s house party, pojem je možné s určitou rezervou uznat jako příbuzný široké paletě hudebních stylů jako rave a techno. House (rave, techno, …) party je typickým prostředím pro užívání skupiny „tanečních“ drog jako je Extáze, 2C-B, MDE a LSD. Drogy této skupiny jsou užívány k podpoře prožitků při intenzivním tanci. V souvislosti s „tanečními“ drogami se často používá ještě termín "designer drugs".

Viz také: