Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

HOUBY

Ve slangu uživatelů drog se myslí obyčejně halucinogenní houby, nejčastěji rodu Psylocibe (lysohlávky) - semilanceata (kopinatá), bohemica (česká), cyanensis (modrající), a dále rodu Amanita (Amanita muscaria - muchomůrka červená). Halucinogenní houby patří mezi nejstarší halucinogenní látky, archeologické nálezy dokazují, že měly významné místo v náboženství starých národů. To platí i o Čechách, někteří autoři odvozují jméno Plzně od německého Pils – houby s tím, že muchomůrka červená patřila do nejstarších receptur k výrobě piva.