Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

HERNÍ AUTOMATY

Elektronická, ale i jiná zařízení určená k zábavě. V ČR se rozšířily po r. 1989. Za hru se musí platit a to je problém pro děti a dospívající, kteří si nějakou hru oblíbí natolik, že nedokáží přestat a financování tohoto hraní se stává problémem pro celou rodinu. Děti jsou schopni lhát, prodávat nejprve své věci, poté i věci ostatní ze svého domova, někdy i krást jinde. Dalším problémem jsou některé akcentované prvky hry, jako je agresivita, nebo soutěživost bez ohledu na stav druhého (vyhození druhého z dráhy i za cenu jeho zničení). Přechodem k virtuálnímu světu jsou trenažéry či hry, ve kterých si jedinec nasazuje helmu a usedá na křeslo, které pomocí dalších faktorů vytváří pocit, že se dotyčný ocitá v jiném světě. Problémem je i závislost na hře, při které jedinec se přestává starat o své povinnosti a rozvíjet své zájmy a vztahy s ostatními.