Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ADVERZNÍ REAKCE

Škodlivý, neúmyslný nebo nechtěný následek vzetí drogy. Všechny typy drog mohou produkovat adverzní reakci, zvláště, když byly užity ve velkých dávkách a/nebo osobou se specifickou vnímavostí. Například zažití psychotických symptomů po užití cannabisu je již u někoho predispozicí ke schizofrenii. Adverzní reakce může být mírná (bolest hlavy, zvracení) a zmizí s opakovaným užitím, nebo může být mnohem silnější, v některých případech může vést až ke smrti.


TOPlist